Hmong Rev. Horne

HmongNews.Org, “The Missionary”, Hmong UCLE, Hmong Pahawh, Hmong RPA, Nyob Zoo, NaPaPaek Thailand, MaeHongSon, Bible Protestant Christian Old and New Testament Commands of Jesus, Intentions, English Class, Fresno California, Hmong Dictionary by N. Oetker, L.A.M. inc. 1978 Christian-Outreach, Mae Hongson Thailand, Myanmar Burma, Naipapat Thailand, Norman and Selma Oetker 2013 Protestant Christian Missionaries, Reynosa Mexico, Selma's Pulpit, St. Charles Missouri US., Trinity,

Thomas Hartwell Horne

to the Hmong

To the Hmong Rev. Horne

CONTENTS OF THE FIRST VOLUME.  

ON THE GENUINENESS, AUTHENTICITY, INSPIRATION, ETC. OF THE HOLY SCRIPTURES.

Txheem ntawm THAWJ volume.

HAUV GENUINENESS, Authenticity, INSPIRA hauj lwm pab lwm, etc.

NTAWM cov vaj lug kub. Clams

I. Nyob rau tau, ntau yam, thiab yam tseem ceeb ntawm ib tug Divine Tshwm Sim. I. Qhia Tshwm txhais. . . . .

II. Muaj tshwm sim ntawm ib tug Tshwm Sim. .

III. Ntau yam ntawm sec Qhia Tshwm qhia: –

1. Los ntawm nws muab. nyob rau hauv tag nrho Hnub nyoog, mus rau tej kev tshwm sim tseeb. ,. . . . .

2. Los ntawm Fact, hais tias lub wisest Philoso hers ntawm kev qub txeeg qub teg xav ib Divine rave kev hauj lwm pab lwm tej zaum, thiab kuj yuav tsum ib. .

IV. Yam tseem ceeb ntawm xws Tshwm tiag:

1. Los ntawm lub cev tsis ntawm mere tib neeg Cas Tsis muaj thiaj ua rau tej yam tej yam Paub ntawm Mam Li ntawm Vajtswv. . . . . . . .

2 – Ntawm lub utter xav ntawm Authority uas nyobtended cov purest Precepts ntawm lub ancient Philosophers. . . . .

3 Los ntawm cov tiag tiag Suite ntawm Kev ntseeg thiab Morals amon lub niaj hnub Heathen Nations. .

V Riefutation o tus pom zoo, tias Philosoph thiab txoj cai Cas Tsis txaus mus qhia en nyob rau hauv lawv lub Luag Hauj Lwm. . . . . . . .

VI. Tau txhais tau hais tias ntawm affording ib Divine Tshwmsim. ‘Jinti> rs: n.

II. Nyob rau Genuinencss thiab / luthenticity ntawm lub qub thiab Tshiab. ‘L’esta1mmls Stew-qiv

I. Nyob rau Genuinettcaa thiab. / Iutheiiticity ntawm lub hauv Phau Qub. . . .

1. Lub Hebrew Vaj Lug Kub, yog vim li cas termed lub Qub Tes tsim nyog. . . . . . . .

II. Kuj zoo kawg thiab tseem ceeb ntawm cov Lus Nug, seb tus Phau ntawv muaj nyob rau hauv Vajluskub qub yog genu ine los yog spurious ‘i- Genuinenees thiab Authenticity txhais. . . . . . . . .

III. Genuineness ntawm lub Canon ntawm lub hauv Phau Qub.

1. Sab nraud pov thawj ntawm lub Genuineness thiab Authenticity ntawm lub Canonical Phau ntawv ntawm lub hauv Phau Qub. . . . . .

(1.) Lub sijhawm uas cov Phau ntawv tau kis tau mus rau peb.. . .

(2.) Lub Paucity ntawm Phau ntawv extant, thaum lawv sau. . . . .

(3.) Cov Testimon ntawm cov neeg Yudas. . .

(4.) Ib tug particular ribe twb teem sib nrug mus pre pab no los sau. . . .

(5.) Quotations ntawm lawv ancient Jnws

(6.) Lub Pov thawj ntawm ancient versions.

2. Internal Evinzivc :: –

(1.) Yam Lus, Style, thiab lub vaj lub tsev ntawm Sau ntawv. . . . . . .

(2.) Lub feeb Circumstantiality ntawm sij hawm, Cov Neeg, Chaw, dw. haisnyob rau hauv Vajluskub qub. . . . .

II. Nyob rau Genuineness thiab Juthenticity ntawm phau Vajluskub tshiab.

I. General Title ntawm phau Vajluskub tshiab. .

II. Account ntawm nws Canon. . . . . .

(II. Genuinetiess ntawm lub Phau ntawv ntawm Phau Tshiab IV, Thqir Authenticity pov los ntawm,

1 Tue IMPOSGIBILITY los yog Foitozitv …

2. Sab nraud los yog keeb kwm pov thawj,tuaj koom ED los ntawm ancient Jewish. Heathen. thiab Chris Von. l 3 nos: 15 15, 15 16 16-19 19, 20 21, 22 22-26 26, 2’1 5 * .53 .33 285 – ‘§ * .5 =? ~’ = S – ’35 ‘5 * 31, 32 38, 39 39 39. 40 tisn lus tim khawv nyob rau hauv lawv Favour thiab kuj los ntawm ancient versions ntawm lawv nyob rau hauv txawv Yam Lus. . . . . . .

3. Internal pov thawj: (L.) Cov cim los ntawm tus sau. . .

(2.) Yam Lus thiab Style ntawm phau Vajluskub tshiab. . . . . (3.) Cov feeb Circumstantiality ntawm lub Nar ratives, ua ke nrog lub coincidence ntawm lub Accounts muaj tauj, nrog lub Keeb kwm ntawm cov sij hawm. . .

Sscrioir

III. Nyob rau Uncorrupted Preservation ntawm lub Phau ntawv ntawm lub qub thiab J \ “ew ‘1 ‘estame1m.

I. Cov UncorruptedPreservation ntawm Qub Tesla txojkev pov los ntawm meej Impossibility ntawm nws bein falsified los yog corrupted:

1. By ews. . . . .

2. Los ntawm cov ntseeg. . . . . .

3 Los ntawm cov Daim ntawv cog lus ntawm tag nrho cov ancient Para zaj lus thiab versions extant. . .

4. Los ntawm Daim ntawv cog lus ntawm tag nrho cov phau tau txhais extant. . . . . . . .

II. Lub Uncorrupted Preservation ntawm lub Phau ntawv ntawm phau Vajluskub tshiab lawm tiag los ntawm,

1. Lawv Txheem. . . . .

2. Lub Impossibility ntawm ib Universal kev noj nyiaj txiag ntawm lawv tab tom tiav. .

3. Lub Daim ntawv cog lus ntawm tag nrho cov phau tau txhais extant

4. Lub Daim ntawv cog lus ntawm ancient versions, thiab ntawm lub Quotations los ntawm phau Vajluskub tshiab nyob rau hauv Cov lus sau ntawm thaum ntxov ntseeg. .

III. General pov thawj hais tias tsis muaj CanonicalPhau ntawv ntawm Scrip txhais tog twg los yog los yog cver twb poob lawm. . .

. . . . .

I. Ins irntion txhais. . . . .

II. Nws easonableness thiab yam tseem ceeb. . 40

III. Impossibility ntawm cov Vaj Lug Kub ua 0 Contrivmcd ntawm txiv neej.

IV. (‘Riteria ntawm kev tshoov siab. – 9’ – PAGI 48, 49 49-53 54, 55 55.56 56, 57 57.58 59, 60 60-62 62-66 66, 6 ‘! 6’1, 68 6’.) 78 13 -1. ‘! 85

March 2014, Saint Charles Missouri US. 

Posted by Protestant Christian Missionaries Norman and Selma Oetker.